Atelier BLEND

Atelier BLEND staat voor een zinvolle dagondersteuning voor personen met een mentale beperking.

Atelier BLEND, voorheen Atelier ScHePSeLs is een atelier met een aanbod anders dan anders.
Er wordt een collectieve, zinvolle dagbesteding aangeboden voor volwassen personen met een lichte tot matige mentale beperking. Deelnemers kunnen 1,2,3,4 of 5 dagen op 7 intekenen om naar het atelier te komen, al naargelang hun eigen programma. Bij voorkeur Nederlandstalige deelnemers uit de ruime regio Vlaams-Brabant, vanaf de leeftijd van 18 jaar. Momenteel is het atelier open op maandag, woensdag en vrijdag. Op dinsdag en donderdag wordt er individuele ondersteuning gegeven.
Sinds april 2020 zijn we geregistreerd als groene zorginitiatief bij het VAPH. Daardoor kan je in het atelier ook terecht met je cashbudget.

Historiek:
2012: ScHePSeLs, mijn eerste label als creatieve duizendpoot die al jaren allerhande technieken uitprobeert. Dit kon ik 15 jaar lang combineren met mijn job als begeleidster in een dagcentrum voor personen met een mentale beperking. Doorheen de jaren groeit de droom om op zelfstandige basis creatief bezig te zijn en workshops te geven aan volwassenen met en zonder beperking.
De woordspeling ”ScHePSeLs” duidt op papier SCHEPPEN en op het SCHEPPEN of creëren van originele en handgemaakte spullen.
Sinds september 2012 is er de facebookpagina waar iedereen kan meekijken naar nieuwe schepsels en creaties. De focus ligt vooral op papier, meer bepaald handgeschept papier. Maar ook andere technieken en materialen komen aan bod.

Juli 2016: het atelier is klaar. Op maandag en vrijdag wordt er een zinvolle dagbesteding aangeboden aan volwassen personen met een mentale beperking. De andere momenten worden er creatieve workshops aangeboden voor Jan met de pet.

Begin 2017 gaat de nieuwe website live op www.atelierschepsels.be. Het atelier breidt langzaam aan uit met meer deelnemers en meerdere dagen per week.

In 2018 en 2019 groeit het aantal deelnemers verder, waardoor er op maandag, woensdag en vrijdag atelier is. De workshops gaan nog af en toe door. Maar de nadruk ligt meer en meer op zinvolle dagbesteding.

2020, het jaar dat Corona de hele wereld in zijn ban heeft. Ook het atelier moet in het voorjaar 2 maanden de deuren sluiten. Van zodra we terug aan de slag mogen, gaat het atelier ook op donderdag open en zijn alle dagen volzet met het maximum aantal deelnemers. Vanaf oktober keren we gedeeltelijk terug naar het 'nieuwe' normaal en is er de mogelijkheid tot individuele ondersteuning op dinsdag en donderdag.
Vanaf 1 november 2020 draagt Atelier ScHePSeLs een nieuwe naam en wordt een besloten vennootschap waar ook BLEND Consulting een onderdeel van is.

Atelier BLEND is geboren! 

Zinvolle dagbesteding voor mensen met een beperking

Zinvolle dagbesteding voor mensen met een beperking

Atelier BLEND biedt een zinvolle collectieve dagbesteding op maat aan voor volwassen personen met een mentale beperking. Het atelier is gelegen in Zemst, in een mooie groene omgeving en is een geregistreerd groene zorginitiatief bij het VAPH.

Meer Informatie
Onze visie

Onze visie

Het is onze missie om een zinvol, vraaggestuurd dagaanbod aan te bieden aan volwassen personen met een lichte tot matige verstandelijke beperking die niet tewerkgesteld kunnen worden in het reguliere arbeidscircuit.

Meer Informatie
Hoe wij werken

Hoe wij werken

We bieden dagopvang aan tussen 9u00 en 16.30 u. De deelnemers kunnen arriveren vanaf 8u30 en vertrekken tot uiterlijk 17u00.

Meer Informatie
Administratief:

Administratief:

Bij Atelier BLEND kan je terecht via eigen financiering (dus zonder budget), met je basis ondersteuningsbudget (BOB) of met je persoonsvolgende financiering (PVF). Het atelier is een geregistreerd groene zorginitiatief, waardoor je ook met je cashbudget kan betalen.

Meer Informatie

Karine Lauwers

Bestuurder en pedagogische leiding @ Atelier BLEND