BLEND

BLEND BV is als bedrijf een mix van twee heel verschillende activiteiten:

Atelier BLEND staat voor een zinvolle dagondersteuning voor personen met een mentale beperking.
BLEND Consulting is een freelance consultant die als business analyst of project manager in de financiële sector aan de slag gaat.  

​De naam BLEND betekent dus enerzijds het streven naar inclusie in al zijn facetten en anderzijds is dit de wil om snel deel uit
te maken van het team bij de klant.

Over Atelier Blend


Atelier BLEND, voorheen Atelier ScHePSeLs is een atelier met een aanbod anders dan anders.
Er wordt een collectieve, zinvolle dagbesteding aangeboden voor volwassen personen met een lichte tot matige mentale beperking. Deelnemers kunnen 1,2,3,4 of 5 dagen op 7 intekenen om naar het atelier te komen, al naargelang hun eigen programma. Bij voorkeur Nederlandstalige deelnemers uit de ruime regio Vlaams-Brabant, vanaf de leeftijd van 18 jaar. Momenteel is het atelier open op maandag, woensdag en vrijdag. Op dinsdag en donderdag wordt er individuele ondersteuning gegeven.
Sinds april 2020 zijn we geregistreerd als groene zorginitiatief bij het VAPH. Daardoor kan je in het atelier ook terecht met je cashbudget.

Historiek:
2012: ScHePSeLs, mijn eerste label als creatieve duizendpoot die al jaren allerhande technieken uitprobeert. Dit kon ik 15 jaar lang combineren met mijn job als begeleidster in een dagcentrum voor personen met een mentale beperking. Doorheen de jaren groeit de droom om op zelfstandige basis creatief bezig te zijn en workshops te geven aan volwassenen met en zonder beperking.
De woordspeling ”ScHePSeLs” duidt op papier SCHEPPEN en op het SCHEPPEN of creëren van originele en handgemaakte spullen.
Sinds september 2012 is er de facebookpagina waar iedereen kan meekijken naar nieuwe schepsels en creaties. De focus ligt vooral op papier, meer bepaald handgeschept papier. Maar ook andere technieken en materialen komen aan bod.

Juli 2016: het atelier is klaar. Op maandag en vrijdag wordt er een zinvolle dagbesteding aangeboden aan volwassen personen met een mentale beperking. De andere momenten worden er creatieve workshops aangeboden voor Jan met de pet.

Begin 2017 gaat de nieuwe website live op www.atelierschepsels.be. Het atelier breidt langzaam aan uit met meer deelnemers en meerdere dagen per week.

In 2018 en 2019 groeit het aantal deelnemers verder, waardoor er op maandag, woensdag en vrijdag atelier is. De workshops gaan nog af en toe door. Maar de nadruk ligt meer en meer op zinvolle dagbesteding.

2020, het jaar dat Corona de hele wereld in zijn ban heeft. Ook het atelier moet in het voorjaar 2 maanden de deuren sluiten. Van zodra we terug aan de slag mogen, gaat het atelier ook op donderdag open en zijn alle dagen volzet met het maximum aantal deelnemers. Vanaf oktober keren we gedeeltelijk terug naar het 'nieuwe' normaal en is er de mogelijkheid tot individuele ondersteuning op dinsdag en donderdag.
Vanaf 1 november 2020 draagt Atelier ScHePSeLs een nieuwe naam en wordt een besloten vennootschap waar ook BLEND Consulting een onderdeel van is.

Atelier BLEND is geboren! 

Zinvol Dagaanbod


Zinvolle dagbesteding voor mensen met een beperking

Atelier BLEND biedt een zinvolle collectieve dagbesteding op maat aan voor volwassen personen met een mentale beperking. Het atelier is gelegen in Zemst, in een mooie groene omgeving en is een geregistreerd groene zorginitiatief bij het VAPH.

Meer Informatie

Onze visie

Het is onze missie om een zinvol, vraaggestuurd dagaanbod aan te bieden aan volwassen personen met een lichte tot matige verstandelijke beperking die niet tewerkgesteld kunnen worden in het reguliere arbeidscircuit.

Meer Informatie

Praktisch:

We bieden dagopvang aan tussen 9u00 en 16.30 u. De deelnemers kunnen arriveren vanaf 8u30 en vertrekken tot uiterlijk 17u00.

Meer Informatie

Administratief:

Bij Atelier BLEND kan je terecht via eigen financiering (dus zonder budget), met je basis ondersteuningsbudget (BOB) of met je persoonsvolgende financiering (PVF). Het atelier is een geregistreerd groene zorginitiatief, waardoor je ook met je cashbudget kan betalen.

Meer Informatie

Over Karine


Karine Lauwers

Bestuurder en pedagogische leiding @ Atelier BLEND

Blend Consulting


Johan De Cree


Freelance - Sr. Business Analyst & PM

Uitgebreide ervaring in business analyse, proces analyse en project management, met een focus op de verzekeringssector.

Mijn vaardigheden


Project Management

Het gaat allemaal over het aanleveren van de user stories...

Meer Informatie

Business Analysis

Uitzoeken wat business nu precies wil

Operational Excellence

Al doende door proces analyse en ontwerp

Process Analysis

Mijn ervaringen


Sr. Business Analyst

AXA Belgium, P&C Corporate

Jan 06, 2021

Business Analyst "Decomptes"

AXA Belgium, P&C Corporate

Meer InformatieJul 01, 2020
 

Project Manager Non-Life

Athora Belgium, P&C

Meer InformatieOct 01, 2019
 

Project Manager & Sr. Business Analyst

AXA Belgium, P&C Corporate.

Meer InformatieOct 01, 2018

everis Belgium

Sector Lead Banking

Meer InformatieJan 01, 2017
 

NIBC Direct Belgium

Begonnen als Sr. Process Manager en verantwoordelijk geworden voor de Belgische online spaarbank van NIBC Direct.

Meer InformatieOct 02, 2011

Deutsche Bank Belgium

PBC - Securities Operations

Meer InformatieDec 01, 2009

EDS (merged into DXC Technology)

Consultant - Financial Institutions

Meer InformatieAug 06, 2006

Goffin Bank

Business Analyst

Meer InformatieJan 05, 2004

Dierickx, Leys - Private Bank

Commercieel Medewerker

Meer InformatieMay 01, 1998

Webshop - Atelier BLEND


Contact


  • Bosstraat 102, 1980 Zemst, België