Administratief:

Ben je op zoek naar een zinvolle dagondersteuning, neem dan contact met ons op. We spreken dan een moment af om kennis te maken. Daarna kan er een try-out dag volgen. 

Bij een intake zal er een contract ondertekend worden. Jij bezorgt ons dan volgende documenten:

- kopie van de identiteitskaart

- ingevulde medische fiche

- de relevante medische , psychologische, sociale en administratieve 

  gegevens van de deelnemer

- verslagen van de school of andere voorziening