Mijn vaardigheden


Project Management

Het gaat allemaal over het aanleveren van de user stories...

Meer Informatie

Business Analysis

Uitzoeken wat business nu precies wil

Operational Excellence

Al doende door proces analyse en ontwerp

Process Analysis