Project Manager & Sr. Business Analyst


 

Projectbeschrijving en hoofddoelstellingen: implementatie van een webportaal voor werknemers die het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval.

  • Ontwikkeling van een website voor de schadeloosstelling van de werknemers.   
  • Requirements engineering en elicitation
  • To Be procesontwerp met behulp van BPMN 2.0 normen
  • Sprint & iteratieplanning 
  • Coördinatie van de programmering & testen
  • Gebruikte technologieën: Angular 6 & Java
  • Gereedschap: CA Agile (Rally Software)
  • Gebruikte methodes: Agile LSS.